VoIP

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) to technologia cyfrowa umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową".

Zalety w porównaniu z telefonią tradycyjną:

 • niezależność od operatorów - swoboda wyboru
 • bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci operatora
 • niższy koszt połączeń z telefonią stacjonarną
 • pełna mobilność użytkownika
 • niski koszt infrastruktury (w porównaniu z tradycyjnymi liniami telefonicznymi)
 • integracja z przyszłościowymi usługami takimi jak przesyłanie danych czy obrazu
 • łatwa implementacja

Wady w porównaniu z telefonią tradycyjną:

 • konieczność zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu oraz jego jakość łącza internetowego
 • większa zawodność usług
 • konieczność posiadania dodatkowego (dzisiaj) sprzętu lub oprogramowania i łącza      internetowego
 • przy realizacji sprzętowej większe koszty zakupu (np. aparatów) dla użytkownika końcowego
 • telefony alarmowe - brak możliwości lokalizacji użytkownika a więc przekierowanie rozmówcy do najbliższego centrum pomocy

Protokół komunikacyjny.
Protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to chyba najbardziej rozpowszechniony protokół komunikacyjny. Jest to właściwie pakiet protokołów służący do łączenia ze sobą komputerów za pomocą sieci komputerowej. Jedną z zalet jest możliwość łączenia ze sobą różnych platform sprzętowych i programowych. Cały internet oraz zdecydowana większość sieci komputerowych na świecie funkcjonuje w oparciu o protokół TCP/IP.