Warunki korzystania z serwisu

Odwiedzając i korzystając z serwisu WWW aka-eland.pl , potwierdza się tym samym zapoznanie się i wyrażenie zgody na przyjęcie warunków korzystania z serwisu zawartych poniżej. Jeżeli odwiedzający nie akceptuje podanych warunków powinien opuścić serwis WWW.

 1. Cała zawartość serwisu WWW jest chroniona prawami autorskimi. Prawa autorskie są własnością firm Aka i Eland, lub innych właściwych podmiotów. Materiały zawarte w serwisie można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie do celów informacyjnych oraz z zastrzeżeniem, że wszystkie materiały zawierają informacje o prawach autorskich lub innych właściwych podmiotów.
 2. Aka i Eland oraz ich logo są znakami towarowymi lub us?ugowymi. Znaków tych, ani żadnych innych znaków towarowych nie można wykorzystywać bez pisemnej zgody.
 3. Firmy Aka i Eland staraja się udostępniać w serwisie WWW aktualne informacje. Aka i Eland mogą zmieniać informacje zawarte w serwisie lub dotyczące produktów w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia.
 4. Materiały mogą być nieaktualne, a firmy Aka oraz Eland nie zobowiązują się do aktualizacji tych informacji.
 5. Aka i Eland nie są odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, pośrednie szkody spowodowane wykorzystaniem - lub brakiem możliwości wykorzystania - materiałów zawartych w serwisie, w tym również utratą danych lub zysków nawet, jeśli Aka i Eland była poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.
 6. Firmy Aka i Eland nie są odpowiedzialne za zawartość żadnej ze stron innych podmiotów, do których to stron umieszczono łącza w serwisie WWW.
 7. Dostępność produktów opisanych w serwisie WWW oraz ich opisy mogą się różnić pomiędzy państwami/wersjami. W celu uzyskania informacji dotyczących określonego produktu/wersji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Aka lub Eland.
 8. Jakiekolwiek materiały, informacje lub pomysły udostępnione w serwisie WWW nie będą uważane za poufne lub chronione prawami patentowymi. Aka i Eland mogą udostępniać lub w inny sposób wykorzystywać przesłane materiały do dowolnych celów, o ile nie naruszałoby to praw osób trzecich.
 9. Serwis WWW można odwiedzać bez pozostawiania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże, mogą istnieć pewne miejsca na tej stronie, które wymagają podania takich danych. Miejsca te mogą być niedostępne dla osób, które zdecydują się nie podawać żadnych danych. W niektórych wypadkach, Aka lub Eland może poprosić o dane osobowe, jak np.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa firmy, nr telefonu kontaktowego celem np. np.: przesłania informacji o własnych produktach, usługach. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne.
 10. Aka i Eland zbiera dane statystyczne o domenie, jako część analizy dotyczącej odwiedzających serwis WWW. Dane stosowane są do analizy preferencji odwiedzających serwis np. częstotliwości odwiedzin, najczęściej odwiedzanych elementów serwisu. Aka i Eland wykorzystuje te informacje do poprawiania zawartości serwisu.
 11. Aka i Eland nie jest sklepem internetowym i nie prowadzi sprzedaży w internecie.

Aka i Eland zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub uaktualnienia powyższego oświadczenia w dowolnym momencie, bez uprzedniego zawiadomienia.